Walczyk Weronika - BlackBox 3City

Walczyk Weronika

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Wal­czyk Wero­ni­ka nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Wal­czyk Wero­ni­ka nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu