Waszkiewicz Agata - BlackBox 3City

Waszkiewicz Agata

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Wasz­kie­wicz Aga­ta nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Wasz­kie­wicz Aga­ta nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu