Wiśnia Janusz - BlackBox 3City

Wiśnia Janusz

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Wiśnia Janusz nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Wiśnia Janusz nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu