Woźniczko Grzegorz - BlackBox 3City

Woźniczko Grzegorz

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Woź­nicz­ko Grze­gorz nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Woź­nicz­ko Grze­gorz nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu