Zawadzki Bartosz - BlackBox 3City

Zawadzki Bartosz

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Zawadz­ki Bar­tosz nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Zawadz­ki Bar­tosz nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu