Covid 19 — status Festiwalu na czerwiec 2020

Sum­mer Week 2020 — aktu­al­ny sta­tus impre­zy w obli­czy pan­de­mii COVID-19