Tag: degree of apocalypse

  • Larp “Degree of Apocalypse” — lista wakatów

    Larp “Degree of Apocalypse” — lista wakatów

    Panie Pano­wie, Przed nami dru­ga lista waka­tów — tym razem na larp Degree Of Apo­ca­lyp­sa autor­stwa Pio­tra “Pira­ta” Panec­kie­go. Podob­nie jak w przy­pad­ku gry New Blo­od aby zabu­ko­wać sobie postać, wystar­czy napi­sać do nas wia­do­mość przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT. Gra odbę­dzie się w Klu­bo­ga­le­rii BUNKIER w nie­dzie­lę, 30go wrze­śnia, o godz 19:00. Było­by miło, gdy­by­ście przy­go­to­wa­li…