Tag: dojazd

  • Summer Week 2023 — jak dojadę?

    Summer Week 2023 — jak dojadę?

    “Chcę poje­chać na Ala­skę, ale nie wiem, jak tam tra­fić”. Logi­sty­ka to sztu­ka, a my pomi­mo tego, że jeste­śmy zale­d­wie jej adep­ta­mi, nauczy­li­śmy się kil­ku rze­czy. Zatem, dro­gi podróż­ni­ku, dro­ga podróż­nicz­ko, powiedz naj­pierw jaki śro­dek loko­mo­cji wybierasz. Samochód Tu spra­wa jest pro­sta! Wbij w nawi­ga­cję adres: Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3. Pociąg lub autobus Jeśli…