Integracja na Summer Week

Akcja-Inte­gra­cja: 3 nasze spo­so­by na zin­te­gro­wa­nie kon­wen­to­wi­czów na Sum­mer Week! Tojad-Totem-Rainbow-Asasyn-Bingo! 🙂