Kawiarnia Dusz i Cicha Gra — listy wakatów

Chcesz odwie­dzić Kawiar­nię Dusz? Pro­szę bar­dzo! Wolisz w roli gościa czy obsłu­gi? A może wcze­śniej cze­ka Cię Cicha Gra pomię­dzy śmier­cio­żer­ca­mi i Mini­ster­stwem Magii?… Wybie­raj póki czas! Zapra­sza­my po wakaty!