BB68 — Wesele Tesli — steampunkowy strój “na szybko”

Jak ze zwy­kłe­go gar­ni­tu­ru zro­bić sty­lo­ovkę w ste­am­pun­ko­wym sty­lu? Co dodać, by stwo­rzyć kostium prze­no­szą­cy nas w magicz­ny XIX wiek? Zapra­sza­my do lektury!