Więcej wspólnopisania z pasją!

Chcesz z nami pisać lar­py? Zapra­sza­my na spo­tka­nia lar­po­pi­sar­skie w gdyń­skiej Biblio­te­ce z Pasją!