BlackBox na VI Maratonie

Zanim cały kraj stał się czer­wo­ną stre­fą, zdą­ży­li­śmy jesz­cze )bie­giem!) na Poznań­ski Mara­ton Lar­po­wy. Oto krót­ka rela­cja Roberta!