Nautilus Project na Summer Week

W pro­gra­mie Black­Box Sum­mer Week! Pot­te­ro­wy sce­na­riusz sztuk raz i warsz­ta­tów sztu­ki trzy od Nauti­lus Pro­ject z Pozna­nia 🙂 Flir­to­wa­nie, uważ­ność, power­play — i larp “Cicha Gra”.