Otwarte spotkania: nowe terminy

Spo­tkaj­my się! Przyjdź na Otwar­te Spo­tka­nie Orgow­skie by mieć wpływ na Black­Box i/lub zare­zer­wuj dzień na wspól­ne pisa­nie larpów!