Pandora Larps na Summer Week

Do gro­na twór­ców pro­gra­mu Black­Box Sum­mer Week dołą­czył kolek­tyw Pan­do­ra Larps! Na Black­Box Sum­mer Week popro­wa­dzą aż 3 gry ze swo­je­go portfolio 🙂