Pod powierzchnią Kasalli — formularz zgłoszeniowy

Feda­ra­cja czy Kasal­la? Co oka­że się two­im domem? Wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na tego­rocz­ną Grę Głów­ną i sprawdź jaka role pasu­je dla cie­bie najbardziej!