Summer Week — jak się żywić

Nie samy­mi lar­pa­mi czło­wiek żyje! Jak żywić się spryt­nie na Ala­sce — krót­ki prze­wod­nik spe­cjal­nie dla Was 🙂