Summer Week: Struktura i Caryca

Car­ska Rosja, czy dno Atlan­ty­ku? Dwór impe­ra­to­ro­wej czy jed­nak tajem­ni­cza Struk­tu­ra? Wybierz się z nami w oba te miejsca!