Czarne Serce Kamelotu — wakaty i promo

Weź przy­ja­cie­la, weź przy­ja­ciół­kę… I wybierz­cie sobie jed­ną ról na larp “Czar­ne Ser­ce Kamelotu”!