BB3C na Pyrkonie 2019

Wio­sen­na wypra­wa na Pyr­kon! Pod­czas festi­wa­lu fan­ta­sty­ki Pyr­kon 2019 popro­wa­dzi­my dla Was dwa lar­py i dwie pre­lek­cje z cyklu “Zacznij lar­po­wać!”. Do zoba­cze­nia na miejscu! 🙂