Otwieramy Sezon 7!

Otwie­ra­my Sezon 7. Nie będzie nor­mal­nie, ale będzie cie­ka­wie. Lar­po­wa­nie onli­ne, lar­po­wa­nie listow­ne… Zer­k­nij i dowiedz się więcej!