Antologia PRISM nagrodzona Śląkfą!

Redak­to­rzy anto­lo­gii sce­na­riu­szy lar­po­wych PRIMS nagro­dze­ni Śląk­fa w kate­go­rii “Wydaw­ca / Pro­mo­tor roku 2018”! Gratulujemy!