Zapraszamy na SPOT 2019

Zapro­sze­nie na lar­po­wą impre­zę po sąsiedzku 🙂