Strona główna » Zapraszamy na SPOT 2019
Piotr Milews­ki | 31 sty­cz­nia 2019 | Wieś­ci ze świata

Trójmiejs­ka sce­na lar­powa to nie tylko Black­Box, ale również Klub Fan­tasty­ki “Zardzewiały Topór”. Flagowe pro­jek­ty tego sto­warzyszenia to let­nia “Tygod­niówka” oraz odby­wa­ją­cy się wios­ną SPOT.

SPOT to lar­powe spotkanie fajnych ludzi i dobrych gier. Trzy dni wypełnione po brze­gi larpa­mi, warsz­tata­mi, freefor­ma­mi, RPG-ami i planszówkami. 

“Po sąsiedzku”, w imie­niu orga­ni­za­torów, zaprasza­my zarówno początku­ją­cych, jak i starych lar­powych wyjadaczy. Odby­wa się w 5 — 7 kwiet­nia 2019 w Przywidzu.

Tegoroczny SPOT jest jubileuszową, X edy­cją! Poza larpa­mi i gra­mi w pro­gramie zna­jdziecie też turniej łuczniczy, warsz­taty tańców dawnych i Arenę, w której będziecie mogli się zmierzyć w walce na otuliniaki!

Więcej infor­ma­cji na fejs­bukowym pro­filu wydarzenia.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry