Tag: Larp

 • Chodź w kosmos!

  Chodź w kosmos!

  Leć z nami w kosmos! W Hevelianum czekają na ciebie miejsca w dwóch larpowych wehikułach przygotowanych z okazji Kosmicznego Dnia Nauki!

 • Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

  Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

  O tym, że Black­Box lubi fan­ta­sty­kę bar­dzo a cyber­pun­ko­we kli­ma­ty wyjąt­ko­wo, wie każ­dy, kto śle­dzi nasze wyda­rze­nia. Jeśli wpa­da nam w ręce dobry sce­na­riusz osa­dzo­ny w tej kon­wen­cji, natych­miast sta­ra­my się go dla Was poprowadzić.  Jak dotąd, od tej zasa­dy był jeden wyją­tek: cyber­pun­ko­we lar­py orga­ni­zo­wa­ne w Trój­mie­ście od lat przez zaprzy­jaź­nio­na eki­pę Zardze­wia­łe­go Topo­ra.…

 • Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  Chcesz z nami pograć w ten week­end? To super! Jeśli szu­kasz gry spod szyl­du Black­Box 3City, mamy dla cie­bie aż 4 gry do wyboru! Pasja Minicon 2023 Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mini­co­nu możesz zagrać w 3 nasze gry: Jak się na nie zapisać?  Dla lar­pów i sesji RPG organizatorzy_ki festi­wa­lu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne WYDARZENIE NA FB, dołącz do…

 • Summer Week 2023 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.23

  Summer Week 2023 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.23

  Bez kolejki! Bez nerwów! Bez wstawania bladym świtem! Klejnotowy system zapisów gwarancją twojego komfortu podczas zapisów na gry!

 • Summer Week 2023 — Kostiumy na larpy

  Summer Week 2023 — Kostiumy na larpy

  Summer Week już tuż, tuż! Nie lubisz się pakować? Przeczytaj garść złotych porad dotyczących kostiumów na larpy!