Strona główna » strój na larp

Summer Week 2021 — Kostiumy na larpy

Jak się ubrać na larp w tym roku? Jest morze moż­li­wo­ści, ale jeśli ten larp odby­wa się w ramach festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week, przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie Pin­te­re­sty z modo­wy­mi inspi­ra­cja­mi. Zer­kaj śmiało! 

Przewiń do góry