BB78 — Szpony Zachodzącego Słońca- wakaty, bilety, stroje

Alt­sorf zaata­ko­wa­ny! Alt­dorf może nie prze­trwać oblę­że­nia! Zapra­sza­my do tawa­er­ny “Wscho­dzą­cy Księ­życ” bo pomy­śleć o czymś innym! Wybierz wakat, szy­kuj stój!