Summer Week 2020 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Jedze­nie, skle­pik, jak doja­dę, co z masecz­ka­mi: czy­li zestaw waż­nych infor­ma­cji logi­stycz­nych. Jeśli się do nas wybie­rasz: koniecz­nie przeczytaj!