Tag: Trybunał

  • Trybunał — wakaty na larp

    Trybunał — wakaty na larp

    Wasz kraj nie jest w stanie wojny, ale stosunki z sąsiadami są bardzo napięte. W związku z tym służba wojskowa jest obowiązkowa i trwa po kilka lat. Wszyscy dbają głównie o swój własny interes i szukają dla siebie korzyści... Otwieramy zapisy na role w larpie "Trybunał"!