Voyager 3 — wakaty na larp

“Cze­ka Was dłu­gi lot, ale na pokład stat­ku nie moż­na wno­sić jedze­nia i picia; jest gorzej niż na lot­ni­sku.” W takim razie — jaką postać wybrać na ten larp? Czyż­by człon­ka zespo­łu sek­cji pod­trzy­my­wa­nia życia?…