Otwieramy sezon 8!

III Week­end z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi. Rezer­wuj miej­sce i weź pod pachę przy­ja­cie­la lub przy­ja­ciół­kę! Naresz­cie — do zobaczenia!