Zjawy — relacja larpu online

Lar­po­wa­nie onli­ne. Gdy twój Discord jest nawie­dzo­ny a duchy prze­ni­ka­ją przez linie kodu. Rela­cja z gry “Duchy St. Valentine”.