Strona główna » Wieczór opowieści

Opowiast­ki i opowieś­ci, opowieś­ci­uchy, his­to­rie prawdzi­we i zmyślone, z dale­ka i z bliska, pieśni i melodie… Śmieszne, straszne, piękne, liryczne i wredne  nor­malne, jak to w życiu… 

W opowieś­ci wszys­tkie światy są prawdzi­we. W opowieś­ci wszys­tko sta­je się tu i ter­az. W opowieś­ci czas jest inny, a ten tute­jszy przez chwilę nas nie obow­iązu­je… Opowieść pozwala nam wszys­tkim razem być  w tym lub tam­tym świecie, w his­torii, cza­sem nawet wspól­nie ją tworzyć…

Jeśli nie udało Ci się wyszukać nic ciekawego na sobot­ni wieczór, my zro­bil­iśmy to za Ciebie. Dołącz do nas i wybierzmy się wspól­nie na Wieczór Opowieś­ci, który poprowadzi Katarzy­na Jackowska.

Insty­tu­tu Spraw Wsze­la­kich
Sopot, ul. 3 Maja 69c (koło toru gokar­towego i SKM Sopot Wyś­ci­gi)
Sob­o­ta, 20 grud­nia, godz. 20.00

Przewiń do góry