Kategoria: Bez kategorii

  • Zawieszamy Sezon 6

    Zawieszamy Sezon 6

    Z przykrością informujemy o zawieszeniu wydarzeń do końca Sezonu 6. Dowiedz się więcej.

  • Wieczór opowieści

    Wieczór opowieści

    Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne – nor­mal­ne, jak to w życiu…  W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwa­la…