Strona główna » Zawieszamy Sezon 6

W związku z epi­demią koron­awirusa Covid-19 pod­jęliśmy decyzję o zaw­iesze­niu wydarzeń, które zaplanowal­iśmy na marzec i kwiecień 2020. Doty­czy to zarówno black­boxów, jak i warsz­tatów lar­popisa­nia:

W tej chwili nikt nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy sytu­ac­ja wró­ci do normy. Miejmy nadzieję, że stanie się to w najbliższych tygod­ni­ach. Jeśli ten optymisty­czny sce­nar­iusz się sprawdzi, dołożymy wszel­kich starań by zor­ga­ni­zować dla Was przełożone gry jeszcze w ramach tego sezonu.

Na szczęś­cie, nie grozi nam nuda. Zdroworozsąd­kowy pobyt w domu zamierza­my wyko­rzys­tać na pracę nad Black­Box Sum­mer Week 2020.

Poz­draw­iamy i życzymy Wam zdrowia!

ekipa Black­Box 3City
Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Piotr

Przewiń do góry