Strona główna » Archiwum dla Październik 2015

Birdman – opis gry

W najbliższą niedzielę zaprasza­my Was na pier­wsze w tym sezonie spotkanie Black­Box 3City! Mamy dla Was dwie gry, które spotkały się z powszech­nym uznaniem. Już dziś rusza sprzedaż biletów. Larp Bird­man to gra nagrod­zona na tegorocznym kon­wen­cie Pyrkon Zło­ty­mi Maska­mi –Grand Prix za najlep­szego larpa. Bird­man jest lar­pową adap­tacją świet­nego, nagrod­zonego Oscarem fil­mu o tym …

Bird­man – opis gry Read More »

BlackBox No.12 – Zaczynamy nowy sezon !

Wita­j­cie po wakac­jach! Czas rozpocząć dru­gi sezon zabawy z Black­Box 3City! Dostar­cza­my larpy i jeepy pub­licznoś­ci Trójmi­as­ta, szczegól­nie osobom, które nie miały do tej pory możli­woś­ci pos­makować takiej rozry­w­ki. Nie zapom­i­namy też o doświad­c­zonych graczach, dla których w tym sezonie przy­go­towal­iśmy kil­ka smakow­itych kąsków. Nie zmieni­amy miejs­ca ani for­muły – spotka­cie nas tak jak doty­chczas w Klubo­ga­lerii …

Black­Box No.12 – Zaczy­namy nowy sezon ! Read More »

Przewiń do góry