Strona główna » Archiwum dla Styczeń 2016

Zimowa gra-niespodzianka: „Snow”

Uwa­ga, uwa­ga! Ogłasza­my zapowiedzianą niespodziankę! Jak wiecie, w niedzielę gramy w Stratę. Sce­nar­iusz zapowia­da się cicho i refleksyjnie. Mamy nadzieję, że ta gra spełni Wasze oczeki­wa­nia. Mimo to postanow­iliśmy zro­bić sobie wewnętrzną konkurencję i zapro­ponować Wam drugą grę, którą poprowadz­imy równole­gle.  Niespodziankową grą będzie słyn­ny Snow – larp roz­gry­wany w samo­chodzie. Gracze odgry­wa­ją rodz­inę pod­czas wspól­nej podróży samo­cho­dem, wchodzą też …

Zimowa gra-niespodzian­ka: „Snow” Read More »

Black­Box No.16 – „Strata”

Nas­tał nowy rok! Początek roku to częs­to czas postanowień i planów. To pora hucznych imprez, ale cza­sem to także chwila na reflek­sję. Zaprasza­my Was na spotkanie Black­Box­owe, które odbędzie się 31 sty­cz­nia. Tym razem zaprezen­tu­je­my Wam głęboką his­torię o tym, jak rodz­ice radzą sobie ze swoim życiem po utra­cie dziec­ka. Opowiemy o tym trud­nym doświad­cze­niu …

Black­Box No.16 – „Stra­ta” Read More »

„Mroczna Dolina – księga IV”

Każde mias­to ma drugie oblicze, nieza­uważalne dla nas, ale dostęp­ne na wyciąg­nię­cie ręki. Oblicze prze­siąknięte mag­ią, tajem­nicą, życiem. Ist­nieją ludzie nim zafas­cynowani. Bada­ją tajne zna­ki na murach, leg­endy miejskie, dzi­wne zdarzenia, których my nie dostrzegamy, dlat­ego że nie chce­my zauważyć tamtej strony, Drugiej Strony. Mrocz­na Dolina to larp osad­zony w cza­sach współczes­nych, roz­gry­wa­ją­cy się w przestrzeni miejskiej Wrzeszcza. Będzie to …

„Mrocz­na Dolina – księ­ga IV” Read More »

Przewiń do góry