Strona główna » BlackBox No.31 – Poirot w Sopocie
Piotr Budzisz | 16 mar­ca 2017 | Wieś­ci
Drodzy wiel­bi­ciele mrocznych opowieś­ci. Ta wiado­mość skierowana jest tylko dla Waszych oczu, tak więc nie pokazu­j­cie jej niko­mu. Od tego wiele zależy, ale polegamy na waszej dyskrecji. Otóż Black­Box 3City po raz kole­jny zawi­ta do Dworku Sier­akows­kich w Sopocie. Tym razem za sprawą Pio­tra “Kluczni­ka” Chmielewskiego, który poprowadzi dla Was swój larp Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion. Jeśli to czytacie,oznacza to że zostal­iś­cie wybrani do rozwiąza­nia zagad­ki bru­tal­nej śmier­ci właś­ci­ciela tej ang­iel­skiej posi­adłoś­ci. Martwi nas jedynie to, iż praw­dopodob­nie ktoś z Was jest jego morder­cą. Skąd u nas ta pewność? Otóż byliśmy przy tym, kiedy Klucznik rozpoczął prace nad sce­nar­iuszem pod­czas pier­wszej edy­cji let­nich warsz­tatów twór­czych Hard­kon Larpers’ Retreat we wrześniu 2015 roku. Od tamtej pory gra odbyła się kilka­naś­cie razy w różnych mias­tach Pol­s­ki, wszędzie budząc ogromne emoc­je. Nie mamy zatem żad­nych złudzeń. Ktoś z Was zabił. W niedzielę, 26 mar­ca, okaże się kto. Zaprasza­my do dworku Sier­akows­kich na trzy­dzi­este pier­wsze spotkanie Black­Box 3City, dobrze abyś­cie zad­bali o odpowied­ni strój. Koszt udzi­ału to jedyne 35 zł. W cenie opowieść w sty­lu Agathy Christie, cias­to i herba­ta. Moż­na wybrać dwa ter­miny podróży. Odsłona pier­wsza godz 12:00 — 16:00
Odsłona dru­ga godz 16:30 — 20:30

Zgłosić się moż­na poprzez for­mu­la­rz

Bard­zo prosimy o punk­tu­alne przy­by­cie. Na początku przyszłego tygod­nia spodziewa­j­cie się również wiado­moś­ci od auto­ra gry zaw­ier­a­jącej wybraną dla Was Kartę Postaci.

Liczymy na Was.
Do zobaczenia w Black­wa­ter Man­sion
Szcz­erze Wam odd­any

Lord Black­Box

Przewiń do góry