Strona główna » Summer Week 2021: otwieramy zapisy!
Piotr Budzisz | 15 lutego 2021 | Wieś­ci

Kochani,

zgod­nie z zapowiedzi­a­mi uru­chomil­is­my dla Was for­mu­la­rz zapisów na

Black­Box Sum­mer Week 2021

Pro­ce­du­ra akredy­tacji prze­b­ie­ga następująco:

  1. Wypeł­ni­asz formularz
  2. W kole­jny wtorek my wyśle­my Ci potwierdze­nie two­jego zgłoszenia. W mailu otrzy­masz również infor­ma­c­je odnośnie płat­noś­ci za festiwal.
  3. Robisz przelew.
  4. W kole­jny wtorek prześle­my Ci potwierdze­nie otrzy­ma­nia przelewu.
  5. Paku­jesz wal­iz­ki i przy­jeżdżasz do nas na Alaskę 🙂

Jeśli masz jakieś pyta­nia odnośnie akredy­tacji napisz mail do Piotr­ka (piotr.budzisz@funreal.pl)

Jeśli nie masz już żad­nych wątpliwości

Przewiń do góry