Strona główna » Spotkajmy się! Ognisko na zakończenie Sezonu 7
Piotr Milews­ki | 21 maja 2021 | Wieś­ci

Cześć nasi kochani!

Zan­im zdążyliśmy się zori­en­tować, już skończył się 7 sezon naszej dzi­ałal­noś­ci. Przyz­na­je­my się bez bicia. Bard­zo tęsknil­iśmy za tym, by móc was zobaczyć na żywo. Braku­je nam waszej energii, śmiechu, rozmów i pomysłów. 

Dlat­ego spieszymy donieść, że postanow­iliśmy zakończyć sezon wspól­nym ogniskiem z kiełbaska­mi. Nie wiemy jak dla Was, nam po pół­to­ra roku pan­demii wyda­je się to wielką atrakcją.

Star­tu­je­my 28go maja o godzinie 19, zaś swoim towarzys­t­wem będziemy się rad­ować na tere­nie starej stad­niny koni na gdyńs­kich Kolibkach w ogóln­o­dostęp­nym miejs­cu ogniskowym. Zbiór­ka na parkingu, stamtąd ruszymy na miejsce. Zachę­camy do zabra­nia kiełbasek, napo­jów i innych przekąsek. Koniecznie zabierz­cie koniecznie ze sobą zna­jomych lub drugie połówki. 

Do zobaczenia!

Orga­ni­za­torzy Black­Box 3City

Przewiń do góry