BlackBox No.01 — Czarownice i duchy

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 30.11.2014 r. godz. 17:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Poprzedni lokatorzy

Wstęp wolny.

Salem 1906

Cena bile­tu 10 zł.