BlackBox No.04 — Test wiary

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 18.01.2015 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Kuszenie / Zbawienie

Wstęp wolny.

Wszystko dla N.

Cena bile­tu 10 zł.