BlackBox No.06 — Podróż, podróż

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 22.02.2015 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Ja, Ty i Robin

Wstęp wolny.

Pokolenia

Cena bile­tu 10 zł.