BlackBox No.07 — Dzień Kobiet!

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 08.03.2015 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Mężowie

Wstęp wol­ny.

Dawno, dawno temu

Cena bile­tu 10 zł.