Strona główna » Larpy » Mężowie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 +

Larp poprowad­zono na:

Jesteś mężczyzną mojego życia. Pamię­tasz, jak się poz­nal­iśmy wtedy w Ciechocinku? W Kryn­i­cy? Wybacz kochanie, za dużo wina… Prze­cież w Ciechocinku byliśmy dopiero później. Nie byliśmy? Właśnie, dlaczego nigdy nie zabrałeś mnie do Ciechocin­ka, zawsze tam chci­ałam pojechać. W ten week­end? Wybacz, ale mam już plany, jadę na kon­fer­encję do Warszawy…

Kiedy każde­mu mężowi wmaw­ia się, że jest tym jedynym, bard­zo łat­wo się w tym pogubić…

Opis

Zaprasza­my w otchłań miłos­nego sza­leńst­wa i komedii wykrętów. Jak dłu­go spry­t­na, acz niezde­cy­dowana dama jest w stanie zwodz­ić kawalerów, a właś­ci­wie włas­nych mężów? Po czy­jej stron­ie opowie się publiczność?

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry