BlackBox No.11 — Kosmonauci i górale

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 24.05.2015 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Silentium Universi

Cena bile­tu 10 zł.