Strona główna » Larpy » Stary niedźwiedź mocno śpi

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 6

Larp poprowad­zono na:

– Bab­ciu, bab­ciu! Opowiedz jak to było z tobą i dziadkiem!
– Oj Maryniu… Dyć słysza­łaś tę historię…
– Oj prooooszę…
– Twój dzi­adek był najśwarniejszym juhasem na Pod­halu! Urod­ny był, że hej! A głupi! A roz­pust­nik! Jezu­sicku…! Żad­nej babie… Ba! Owcy nie przepuś­cił! Fte (jako mnie moja bab­ka uczyła) wzięła żem duży gar, nalała do niego wody z potoku, wrzu­ciła dziewięć listków dziewięćsiła, kłębek owcej wełny i pół kilo oscyp­ków, hej!
– I co, i co było dalej?
– Dalej…? A z ciebie to ciekawska owca, Jezu­sicku! Wiedz ino, że dzi­adz­i­uś się opamię­tał i już potem za spód­ni­ca­mi nie ganiał!

Opis

O miłos­nych wyczy­nach jurnego juhasa Jędr­ka na Pod­halu krążą już leg­endy. Zarówno góral­ki jak i turys­t­ki marzą, aby go poz­nać, a on jeszcze nigdy nie zaw­iódł ich nadziei… Jest jeszcze Mary­na – ukochana Jędr­ka, góral­ka z krwi i koś­ci, która ma już dość jego „skoków w bok” w koso­drzewinę. Kole­j­na kłót­nia przele­wa czarę goryczy i Mary­na się­ga do starych, sprawd­zonych środ­ków. Za pomocą mag­icznego górskiego rytu­ału, przekazanego jej jeszcze przez babkę, dziew­czy­na zamienia krnąbrnego chłopa­ka w niedźwiedzia.

Czy ta przemi­ana nauczy Jędr­ka rozu­mu? Czy odwiedza­ją­cy go w górskiej kryjów­ce ludzie pomogą mu zrozu­mieć jak waż­na jest prawdzi­wa miłość? Zagu­bi­eni na szlaku turyś­ci Dże­si­ka i Max, stara gaźdz­i­na Jadź­ka i mała dziew­czyn­ka Zuzia opowiedzą mu swo­je his­to­rie, które nie tylko będą dla Jędr­ka cen­ny­mi lekc­ja­mi, ale też w wymierny sposób umożli­wią mu powrót do jego ludzkiej skóry.

Kome­diowy jeep w „zakopi­ańskim sty­lu”. HEJ!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry