BlackBox No.12 – Teatr

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 25.10.2015 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Kuszenie / Zbawienie

Cena bile­tu 10 zł. 

Birdman

Cena bile­tu 20 zł.