BlackBox No.12 – Teatr

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 25.10.2015 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Kuszenie / Zbawienie

Cena bile­tu 10 zł.

Birdman

Cena bile­tu 20 zł.