BlackBox No.18 – Umarł Król niech żyje Król!

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 13.03.2016 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Upgrade!

Wstęp wol­ny.

Stypa

Cena bile­tu 20 zł.